Prezentácia regiónu

Kalendár podujatí 2014

Už tradične po piatykrát Vám prinášame informácie o kultúrno – spoločenských a športových podujatiach na území Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT. Aj v roku 2014 je pre Vás pripravená rôznorodá ponuka podujatí, na ktorých ste srdečne vítaní.

>>> KALENDÁR PODUJATÍ na rok 2014 <<<

Podujatia v kalendári aktualizujeme min. 1 krát mesačne.

Svojou účasťou dotvoríte atmosféru jednotlivých podujatí a podporíte snahu mnohých aktivistov a organizátorov, ktorí sa každoročne podieľajú na ich realizácii, a tým aj na spestrení života v tomto regióne.

Tieto podujatia sú dôkazom toho, že v obciach našej MAS žijú stovky šikovných ľudí, ktorí robia tento región skutočne aktívnym. Kalendárom podujatí chceme poukázať na ich snahu a čas, ktorý týmto aktivitám venujú.

Aj napriek našej spoločnej snahe sa nám určite nepodarilo zozbierať informácie o všetkých podujatiach, ktoré sú naplánované na tento rok, preto radi uvítame Vašu spoluprácu pri aktualizácii kalendára podujatí priebežne počas roka.

Kalendár podujatí na rok 2014 v podobe stolového kalendára nájdete v Kancelárii MAS.