Projekty MAS

Kácání mája v Rusave

To bol názov prvého animačného podujatia konaného v rámci projektu česko – slovenskej spolupráce „Kroje našich krajov“, ktorého cieľom bolo prezentovať územia partnerských MAS prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry, propagačných materiálov a miestnych produktov. Podujatie sa konalo v dňoch 25. – 26. mája 2012 v Rusave a za slovenskú stranu projektu sa ho okrem zástupcov MAS zúčastnili aj členovia Folklórneho súboru Vepor z Klenovca.

V piatok po príchode do obce Rusava ich manažérka MAS Podhostýnska a starosta obce privítali tradične, chlebom a soľou. Potom nasledovalo zaujímavé rozprávanie starostu obce Rusava o histórii a zaujímavostiach obce, ktorého súčasťou bola prehliadka obecného múzea a školy. Záver dňa patril tanečnému workshopu, na ktorom FS Vepor zo Slovenska učil členov Valašského krúžku Rusavjan z Moravy tance z Malohontu a Klenovskú rontouku, a naopak členovia Rusavjanu učili členov súboru z našej MAS moravské tance.

Sobotňajšie dopoludnie patrilo prehliadke pútnického miesta Svatý Hostýn a najväčšieho solárneho kúpaliska v Českej republike, ktoré sa nachádza v obci Rusava. Popoludní nasledoval samotný program podujatia pod názvom Kácání mája, ktoré začalo krojovým sprievodom účinkujúcich súborov cez obec až na miesto konania podujatia. V programe, ktorý bol živou prezentáciou partnerských MAS, vystúpili folklórne súbory z Moravy – FS Solaň, NS Cholinka, Občanská beseda Kyselovice, FS Hanačka, NS Pantla, DFS Píšťaličky, Valášci z Rusavy, Valašský krúžek Rusavjan a FS Vepor zo Slovenska. V programových blokoch FS Vepor vystúpili heligonkári, mužská a ženská spevácka skupina a tanečníci. Nechýbalo ani spoločné vystúpenie s Rusavjanom nacvičené počas workshopu v predchádzajúci deň. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia miestnych akčných skupín prostredníctvom propagačných materiálov a miestnych produktov, v stánku našej MAS to bola konkrétne ochutnávka syra a sladkého pečiva.

„Prezentácia miestnych akčných skupín cez živú ľudovú kultúru v podaní folklórnych súborov mala medzi návštevníkmi veľký úspech. Priadnou hodnotou tohto podujatia bolo nadviazanie nových kontaktov medzi zúčastnenými súbormi, ktoré vyvrcholilo pozvaním Valašského krúžku Rusavjan na budúcoročný folklórny festival Klenovská rontouka v území našej MAS.“ dodala Milada Kochanová, koordinátorka projektu spolupráce.

Animačné podujatie je spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Programu rozvoje venkova ČR.