Spolupráca

Inšpirácie z odbornej exkurzie v Slovinsku

Desať členov našej MAS malo možnosť zúčastniť sa odbornej exkurzie v Slovinsku, ktorú organizovalo Regionálne pracovisko NSRV pre Banskobystrický kraj. V dňoch 02. – 05.09. navštívili 5 MAS s mnohými pozitívnymi príkladmi v oblasti rozvoja vidieka.

Hlavným zameraním exkurzie bolo využitie kultúrneho dedičstva vo vidieckom cestovnom ruchu, spracovanie a predaj miestnych produktov, rozvoj agroturistiky, realizácia prístupu Leader a spolupráca. Z desiatky navštívených miest Vám prinášame niekoľko inšpirácií.

Po príchode do Slovinska bola prvou zastávkou druhého dňa exkurzie Ovocinárska farma Biščak v obci Buje. Ide o rodinnú farmu, ktorá leží v oblasti Brkini známej najmä vďaka ovociu. Venuje sa pestovaniu jabĺk a sliviek, z ktorých vyrába niekoľko druhov miestnych produktov ako napríklad sušené ovocie, lekváre, šťavy, pálenky a pod. Všetky uvedené výrobky predáva vo vlastnej predajni na farme. Je súčasťou ovocnej cesty, ktorá spája viac ako 80 pestovateľov ovocia a okrem predaja svojich výrobkov poskytuje návštevníkom aj prehliadku farmy či ochutnávku produktov.

Odtiaľ sa účastníci exkurzie presunuli do obci Pivka, kde navštívili Múzeum vojenskej histórie. Múzeum je zriadené v priestoroch starých kasární vďaka spolupráci milovníkov vojenskej histórie, obci Pivka a Ministerstvu obrany Slovinskej republiky. Obsahuje zbierku tankov, obrnených vozidiel a delostreleckej techniky, ktorú na území Slovinska zanechali rôzne armády. Súčasťou múzea sú aj príbehy vojakov z okolia obce Pivka, premietanie filmov o regióne a jeho vojenskej histórii, ale aj predajňa suvenírov. Múzeum je súčasťou okružnej vojenskej cesty, ktorá spája múzeum s ďalšími 3 vojenskými objektmi v okolí vrátane podzemnej pevnosti.

Potom nasledovala prehliadka hradu a múzea miestneho básnika v obci Prem. Na hrade sa okrem prehliadky konala aj prezentácia MAS pre rozvoj vidieckej oblasti medzi Snežnikom a Nanosom (Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom). Spestrením bola ochutnávka a predaj miestneho medu a medových výrobkov.

Tretí deň začal prehliadkou Jazdeckého centra Starošince v rovnomennej obci, ktorý okrem jazdy na koňoch a školy jazdenia realizuje aj rôzne programy pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami. V areáli sa nachádza napríklad tematický jazdecký park pre deti s didaktickými pomôckami, ktorý pomáha trénovať všetkých 5 zmyslov. Jeho zriadenie bolo spolufinancované cez prístup Leader. V jazdeckej hale bola predstavená aj ďalšia MAS Bohatstvo vidieckej oblasti rieky Dráva a slovinských hôr (Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah).

Nasledujúcim cieľom exkurzie bola Vínna pivnica Vidova v obci Videm, ktorá pochádza zo 17. storočia. Nedávno bola zrenovovaná obcou Videm v rámci projektu spolufinancovaného cez prístup Leader. Slúži ako centrum podpory predaja a propagácie rôznych vín z oblasti Haloze, ktoré v súčasnosti zastrešuje 11 výrobcov vín. Popri predaji vín a suvenírov ponúka propagačné materiály, možnosť ochutnávky vín a prenájom pivnice na rôzne príležitosti. Práve v týchto priestoroch bola účastníkom exkurzie predstavená tretia MAS Haloze, ktorá pôsobí na území uvedenej obce.

Ďalšou zastávkou počas druhého dňa exkurzie bola Farma Korpič v Dravci, ktorá ponúka ubytovanie na súkromí. K dispozícii má aj tenisové a futbalové ihrisko a možnosť rybolovu. Na farme sa nachádza aj etnografická zbierka náradí a poľnohospodárskych strojov pod názvom Od zrnu k chlebu. Okrem toho vyrába rôzne domáce špeciality a poskytuje ich ochutnávku, ktorú absolvovali aj účastníci exkurzie.

Prehliadka farmy a ochutnávka produktov bola aj ďalším bodom programu, tentokrát išlo o kozie syry, nátierky a rolády na Kozej farme Bedrač v obci Cirkulane. Tu účastníci exkurzie navštívili aj turistické informačné centrum Halo, ktoré poskytuje rôzne služby v cestovnom ruchu ako rezervácia ubytovania, prehliadky fariem, predaj suvenírov a miestnych produktov a zároveň je kanceláriou MAS Haloze.

Vihohranícka farma Pungračič v obci Zavrč bola poslednou zastávkou tretieho dňa. Farma sa zaoberá hlavne pestovaním viniča, spracovaním a predajom vína, poskytuje však aj ubytovanie na súkromí a prevádzkuje reštauráciu. V minulom roku bola vďaka podpore cez prístup Leader zrekonštruovaná vínna pivnica a postavená miestnosť na ochutnávku vín.

Úvod štvrtého dňa patril krátkej prechádzke po meste Ptuj, kde boli účastníci exkurzie ubytovaní. Potom nasledovala návšteva Združenia pre rozvoj vidieka Pomelaj v obci Mala Polana, ktoré v zrekonštruovanej starej farme realizuje niekoľko programov pre sociálne ohrozené skupiny ako sú nezamestnaní, ženy po materskej dovolenke, osoby nad 50 rokov a ďalších. Účastníkov exkurzie zaujala hlavne chránená dielňa zameraná na výrobu produktov z prírodných materiálov, obzvlášť výroba pletených výrobkov z kukuričného šúpolia. Zamestnanci dielne sa venujú pestovaniu a zberu kukurice, jej spracovaniu na múku a pečenie rôznych špecialít, spracovaniu šúpolia, výrobe a predaju výrobkov, pričom odbyt im zabezpečuje združenie.

Predposlednou zastávkou exkurzie bolo prezentačné a vzdelávacie centrum bio staviteľstva a bývania Biofuture, ktoré bolo zriadené v rámci projektu slovinsko – maďarskej cezhraničnej spolupráce. V jeho priestoroch boli predstavené zvyšné dve miestne akčné skupiny – MAS Goričko a MAS U dobrých ľudí (Pri dobrih ljudeh). Odtiaľ sa účastníci exkurzie presunuli na Agrofarmu Tremel v obci Bokrači. Okrem ubytovania a reštaurácie prevádzkujú malé wellness centrum, venujú sa výrobe domácich mäsových výrobkov a vína.

Podľa slov zúčastnených členov našej MAS bola exkurzia veľmi prínosná a plná rôznych originálnych námetov realizovateľných aj v našom regióne. Spoločne sa zhodli na tom, že všetky navštívené miesta mali minimálne 3 spoločné znaky – boli nápadité, mali čisté prostredie a všade ich vítali s úsmevom na tvári.

Za celú MAS MALOHONT ďakujeme organizátorovi za ďalšie cenné skúsenosti a pozitívne príklady projektov. Účasť desiatich členov MAS MALOHONT bola spolufinancovaná v rámci opatrenia 4.3 Chod MAS z Programu rozvoja vidieka SR.

Foto: Mgr. Stanislava Zvarová, Elena Kubaliaková a Mgr. Štefan Horváth