Spolupráca

Hostili sme ďalšie miestne akčné skupiny z ČR

Tentokrát sme územie a činnosť našej MAS priblížili zástupcom MAS Nad Orlicí, MAS Krajina srdce, MAS Strážnicko a Spoločnosti Boženy Němcovej. Naša MAS bola predposlednou zastávkou na ich ceste za príkladmi a skúsenosťami z realizácie prístupu LEADER. Zástupcov českých MAS sme privítali k reštaurácii Koliba v Ožďanoch vo štvrtok (3.12.) vo večerných hodinách, odkiaľ sme sa presunuli do penziónu Family v obci Kokava nad Rimavicou, kde boli ubytovaní.

Druhý deň začal v sídle našej MAS v Hrachove, kde sme odprezentovali svoju činnosť a doterajšie aktivity, ako aj súčasný stav realizácie prístupu Leader. Po stručnom predstavení českých MAS sme navštívili vodný mlyn v obci Veľké Teriakovce a zastavili sme sa aj v gotickom kostole v Malých Teriakovciach. Po spoločnom obede v Hrachove sme pokračovali v obci Rimavské Zalužany, kde našich hostí zaujalo najmä upravené priestranstvo pri autobusovej zastávke, úspechy DHZ vystavené v priestoroch požiarnej zbrojnice i motorová hasičská striekačka typu PRAGA RN, na ktorej absolvovali okružnú jazdu obcou.

Ďalšou zastávkou bol Gemerský sociálny podnik v Klenovci, ktorý prezentoval svoju činnosť a remeslá formou výstavy remeselných výrobkov a ukážkou tkania. O obci a jej projektoch informoval zástupcov MAS starosta obce. Nechýbala ani prezentácia aktivít občianskeho združenia Rodon a pohostenie miestnymi špecialitami. Cestou z Klenovca sme sa zastavili v prevádzke firmy Inštal Parobek, ktorá sa zaoberá najmä výrobou eurookien a dverí. Neplánovanou zastávkou pred večerou v rekreačnom zariadení Drieňok na Teplom Vrchu bola návšteva pálenice v obci Lukovištia. Záver dňa patril podujatiu Vôňa Vianoc, ktoré sa konalo v obci Drienčany. Atmosféru adventu dotvárali tradície v podaní FS Vepor z Klenovca a rôzne súťaže – o najlepšie jedlo z rýb, vianočný zákusok, punč, viazanie adventného venca a pod. Do všetkých súťaží sme sa zapojili aj my spolu s našimi priateľmi z Čiech a v dvoch prípadoch sme dosiahli prvenstvo.

Veríme, že pobyt v našom regióne bol pre zástupcov MAS z Českej republiky zážitkom i zdrojom inšpirácie a príkladov. Na ich pozvanie sa v apríli  budúceho roka vyberieme na návštevu my ku nim. Už teraz sa tešíme na stretnutie. Zároveň ďakujeme našim starostom, podnikateľom, združeniam a jednotlivcom z nášho regiónu, ktorí nám pomohli pri zabezpečení pohostenia, celého programu i priateľskej atmosféry.