Grantový program

Grantový program MAS: Podporili sme 6 projektov

Miestna akčná skupina MALOHONT podporí 6 projektov občianskych organizácií celkovou sumou 8 625,00 €. Aj vďaka tejto podpore budú v rokoch 2018 – 2019 zrealizované zaujímavé aktivity v území MAS. Do termínu uzávierky na predkladanie projektov prijala a zaregistrovala MAS MALOHONT 6 projektov, pričom všetky z nich splnili podmienky administratívnej kontroly a postúpili do ďalšieho hodnotenia.

V rámci bodového hodnotenia, ktoré vykonala Výberová komisia MAS 13. septembra 2018 v Hrachove, získalo všetkých 6 projektov potrebný počet bodov. Keďže požadovaná suma vo všetkých projektoch bola nižšia ako rozpočet výzvy č. 03/GP/MAS/2018 (10 000,00 €), Výberová komisia MAS schválila všetky z nich v plnej výške 8 625,00 €. Nevyčerpané zdroje z toho ročníka grantového programu budú presunuté do nasledujúceho roku.

Vďaka nim budú vydané napríklad aj dve knihy receptov. Jedna z nich bude zameraná na slivkové maškrty z celého regiónu, druhá sa bude venovať receptom z obce Sušany. Ďalší z projektov je zacielený tiež na jedlá, ale tentokrát pôstne, pričom okrem zberu receptov pôjde aj o ich verejnú prezentáciu na rôznych podujatiach v regióne. Z iného súdka sú projekty, v rámci ktorých bude dokončená úprava vlakovej stanice v Čerenčanoch a vybudovaný prístrešok nad zdrojom vody, ktorým sa zároveň zveľadí vstup do obce Babinec v smere od Kyjatíc. Predmetom ďalšieho projektu je zhotovenie krojov pre deti z Detského folklórneho súboru Zrkadielko z Hnúšte. Podporeným občianskym organizáciám blahoželáme a prajeme veľa elánu a síl do realizácie podporených projektov. O ich priebehu a realizácii vás budeme pravidelne informovať.

Na stiahnutie:
Poradie projektov vo výzve č. 03/GP/MAS/2018
Popis schválených projektov vo výzve č. 03/GP/MAS/2018

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2018 je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahrnutých do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce