Prezentácia regiónu

Fotosúťaž Malohont mojimi očami vyhlásená

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje IV. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Vaše súťažné fotografie čakáme do 30.09.2016. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať región, v ktorom žijete, pôsobíte alebo z ktorého pochádzate, v obrazovej podobe. Stačí zachytiť vo fotografiách to, čo je v území MAS MALOHONT* zaujímavé, originálne alebo výnimočné a poslať to do súťaže.

Kategórie:

 1. prírodné krásy
  stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary, vodné toky a pod.
 2. kultúrne dedičstvo
  kultúrne a historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra, tradičné podujatia, uchovávanie zvykov, remeslá a pod.
 3. naše obce
  akékoľvek zábery z obcí Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Ďubákovo, Hrachovo, Klenovec – momentky, detaily, ľudia pri práci, zaujímavosti obcí a pod.

Kto sa môže zapojiť?

 • každý, kto chce svojimi fotografiami prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu (= územie MAS*)

Ako sa zapojiť?

 • do každej z uvedených kategórií možno poslať max. 3 fotografie zhotovené na území MAS*s výnimkou kategórie č. 3, do ktorej možno poslať max. 3 fotografie z každej z uvedených obcí
 • zaslané fotografie musia byť vo formáte .jpg s minimálnou veľkosťou 1,5 MB
 • fotografie posielajte mailom na info@malohont.sk najneskôr do 30. septembra 2016 (do predmetu správy uveďte: fotosúťaž 2016) + nezabudnite vyplniť prihlášku
 • na prenos fotografií odporúčame použiť web stránku www.uschovna.sk (nie je podmienkou)

Ako bude prebiehať hlasovanie?

 • Hodnotiaca komisia vyberie v 1. kole zo súťažných fotografií tie, ktoré postúpia do verejného hlasovania a do 2. kola hodnotenia, v ktorom komisia rozhodne o víťazných fotografiách v jednotlivých kategóriách.
 • Hlasovanie verejnosti bude prebiehať na Facebook stránke MAS od 10.10. do 24.10.2016.

Ako budú víťazi odmenení?

 • vecnými cenami, regionálnymi produktmi a diplomom
 • navyše každý účastník súťaže získa kalendár na rok 2017 z vybraných súťažných fotografií

Kde a ako budú fotografie prezentované?

 • Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom prebehne v novembri 2016 v Klenovci počas otvorenia výstavy fotografií, na ktorú budú pozvaní všetci zapojení súťažiaci.
 • Víťazné fotografie budú v roku 2017 zaslané do celoslovenskej súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP, ktorej vyhlasovateľom je Národná sieť rozvoja vidieka SR.
 • Vybrané fotografie budú okrem tohto prezentované v propagačných materiáloch MAS.
 • Pri každej forme prezentácie bude uvedené meno autora.

Kde získate viac informácií?

 • Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Kancelárii MAS v Hrachove: 047/5695 533, info@malohont.sk

Nezabudnite vyplniť prihlášku kliknutím na tento odkaz:
Prihláška – fotosúťaž 2016

 

* územie MAS MALOHONT:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce