Projekty MAS

Ďalšie podujatie v rámci projektu spolupráce je za nami

Animačné podujatie, zamerané na prezentáciu území MAS a na podporu návštevnosti zariadení cestovného ruchu, sa tentokrát konalo v obci Dřevohostice. Jeho súčasťou bol aj Deň MAS, počas ktorého sa konal jarmok a vystúpenia folklórnych súborov.

 

Spoločná prezentácia území a vzájomné poznávanie partnerských MAS pokračovalo ďalším animačným podujatím, ktoré sa konalo 27. – 29. júla v rámci projektu nadnárodnej spolupráce. V nej sú partnermi našej MAS 3 české miestne akčné skupiny, MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Podhostýnska a Moravská cesta.

Počas prvého dňa absolvovali účastníci podujatia z našej MAS prehliadku hasičského múzea a zámku v Dřevoshoticiach, po ktorej sa stretli so zástupcami MAS a s členmi Folklórnej skupiny Šimon zo Všechovic. Večer spoločne ukončili workshopom – tanečnou dielňou, kde sa vzájomne predstavili a naučili sa tance z jednotlivých regiónov.

Druhý deň už patril spomínanému podujatiu pod názvom Deň MAS, ktorý sa konal v zámockom parku v Dřevohosticiach. Tu bol pre návštevníkov zámku pripravený jarmok regionálnych produktov a prezentácia folklórnych súborov z Moravy a zo Slovenska. Súčasťou jarmoku bol aj prezentačný stánok MAS, v ktorom sme prostredníctvom propagačných materiálov a miestnych produktov prezentovali to najlepšie z nášho regiónu. K tomu sa pridalo vystúpenie Folklórneho súboru Kokavan z územia našej MAS, ktoré zožalo veľký úspech. Podujatie potom pokračovalo stretnutím dychových hudieb a tanečnou zábavou.

V posledný deň sa účastníci podujatia z našej MAS presunuli do obce Rymice, kde navštívili niekoľko ľudových stavieb skanzenu, ktoré sú roztrúsené po obci. Potom ešte nasledovalo krátke spoločné vystúpenie Folklórnej skupiny Šimon a Folklórneho súboru Kokavan, ktorým sa celé trojdňové podujatie ukončilo.

„Podujatie dopadlo nad naše očakávania. Návštevníci zámockého parku v Dřevohosticiach sa zaujímali o možnosti turistiky v našom regióne, pochutnali si na syrových výrobkoch a obdivovali temperamentné vystúpenie Folklórneho súboru Kokavan. Zároveň nás teší to, že k vydarenému podujatiu sme prispeli aj my, spoznali sme nové miesta a získali sme nové inšpirácie i známosti“ povedala Milada Kochanová, koordinátorka projektu spolupráce.

 

Animačné podujatie je spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Programu rozvoje venkova ČR.