Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je štvrtok, 4. marca 2021, meniny má Kazimír
www.malohont.sk

Harmonogram výziev 2021

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020:

 

Aktivita MAS

Oprávnení

žiadatelia

Forma výzvy Dátum vyhlásenia výzvy Dátum uzavretia výzvy Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu

Špecifický cieľ RO pre IROP:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

A1 Podpora podnikania a inovácií • samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH • mikro a malé podniky počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH otvorená
06/2021 do vyčerpania alokácie 479 000 €

Špecifický cieľ RO pre IROP:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry • mestá/samostatné mestské časti a obce • združenia miest a obcí • mikroregionálne združenia • občianske združenia • neziskové organizácie otvorená 05/2021 do vyčerpania alokácie 330 000 €
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel • mestá/samostatné mestské časti a obce • združenia miest a obcí otvorená 05/2021 do vyčerpania alokácie 100 000 €
C1 Komunitné sociálne služby • mestá/ samostatné mestské časti a obce • združenia miest a obcí •
mikroregionálne združenia • občianske združenia • neziskové organizácie • cirkevné organizácie
otvorená 06/2021 do vyčerpania alokácie 200 000 €
C2 Terénne a ambulantné služby

• mestá/ samostatné mestské časti a obce • združenia miest a obcí •
mikroregionálne združenia • občianske združenia • neziskové organizácie • cirkevné organizácie

otvorená 06/2021 do vyčerpania alokácie 150 000 €

 

Na stiahnutie:

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2021 - verzia 1 - zverejnený 1.3.2021

 

 

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020:

 

Kód Názov Zameranie projektu Operačný
program
Predpokladaný termín vyhlásenia Stav
2021/00248 Harmonogram výziev MAS MALOHONT (7.5) - verzia 3
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV]

apríl

2021

Zverejnená
2021/00247
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (7.4) - verzia 3
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV]

apríl

2021

Zverejnená
2021/00246 Harmonogram výziev MAS MALOHONT (7.2) - verzia 3
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV]

apríl

2021

Zverejnená

 

Na stiahnutie:

Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2021) - verzia 3 - zverejnený 1.2.2021


publikované: 1. februára 2021
zobrazené: 449 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008