Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je piatok, 22. januára 2021, meniny má Zora
www.malohont.sk

Oznámenie č. 9 o zmene výzvy MAS_063/7.4/7

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_063/7.4/7 a s účinnosťou od 25.09.2020 upravuje dátum uzavretia výzvy na 27.11.2020 a zároveň upravuje aj prílohy k výzve.


MAS MALOHONT v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesov súvisiacich s predložením povinných príloh k ŽoNFP a zároveň aktulizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 11.09.2020.


Zmenou výzvy sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 27.11.2020 a zároveň v časti 8. Prílohy k výzve sa upravujú prílohy.

Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 25.09.2020. Zmeny vo výzve sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP okrem už predložených ŽoNFP.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy sa menia v zmysle aktualizovanej príručky.

 

Na stiahnutie:

Výzva MAS_063/7.4/7 - účinná od 25.09.2020

 

Prejdite na výzvu MAS_063/7.4/7:

http://www.malohont.sk/spageView.php?id=137


publikované: 25. septembra 2020
prečítané: 104 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008