Zrušenie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-002 (aktivita B1)

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že ku dňu 17.3.2022 zrušila výzvu IROP-CLLD-AMZ8-512-002 pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás … Čítať ďalej Zrušenie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-002 (aktivita B1)