Uzavretie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004 (aktivita C2)

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.9.2022 uzavrela výzvu IROP-CLLD-AMZ8-512-004 pre aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby z … Čítať ďalej Uzavretie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004 (aktivita C2)