Uzavretie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-003 (aktivita C1)

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.11.2022 uzavrela výzvu IROP-CLLD-AMZ8-512-003 pre aktivitu C1 Komunitné sociálne služby z … Čítať ďalej Uzavretie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-003 (aktivita C1)