Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je sobota, 17. apríla 2021, meniny má Rudolf
www.malohont.sk

Výzva č. 17/PRV/MAS 16

Oznámenie MAS MALOHONT č. 08 zo dňa 31.10.2013

 

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje konečným prijímateľom - predkladateľom projektov, že v súvislosti so schválením Oznámenia o zmene č. 04 zo dňa 31.10.2013 a Oznámenia o zmene č. 05 zo dňa 31.10.2013:

Aktuálne znenie výzvy na stiahnutie:

Výzva č. 17/PRV/MAS 16

________________________________________________________________________


Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":

 

Výzva č. 17/PRV/MAS 16

opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť B


v termíne od 30.08.2013 do 22.11.2013


Oprávnení koneční prijímatelia  -  predkladatelia projektov:

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

Rozpočet vyhlásenej výzvy: 10 007,01 EUR 25 593,24 EUR

 

Bližšie informácie k výzve Vám poskytneme v Kancelárii MAS (Sama Vozára 154, Hrachovo). Termín konzultácie Vám odporúčame dohodnúť si vopred na tel.č. 047/5695 533 alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Miroslava Kubaliaková - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

________________________________________________________________________

 

NA STIAHNUTIE:

 

Výzva:

Výzva č. 17/PRV/MAS 16

Výzva č. 17/PRV/MAS 16 - účinná od 31.10.2013


Formulár:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) - opatrenie 3.2 - časť B

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované cez os 4 LEADER

Príloha č. 2 k ŽoNFP - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmu

Zoznam povinných príloh k ŽoNFP k verejnému obstarávaniu - učinný od 01.10.2013

 

Ostatné dokumenty:

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER - verzia 1.13

   Príloha č. 3 k Usmerneniu

   Príloha č. 4 k Usmerneniu

   Príloha č. 6 k Usmerneniu (so sledovaním zmien)

   Príloha č. 17 k Usmerneniu

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 1

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 2

   Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa

   Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa - verzia č. 2

   Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa k verzii č. 1 a 2

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT (ISRU)

   Prílohy č. 1, 3, 4 a 5 k ISRU

   Dodatok č. 1 k ISRU

   Dodatok č. 2 k ISRU

   Dodatok č. 3 k ISRU

   Dodatok č. 4 k ISRU

   Dodatok č. 5 k ISRU

   Dodatok č. 7 k ISRU

   Dodatok č. 8 k ISRU

   Dodatok č. 9 k ISRU

   Oznámenie o zmene č. 01 zo dňa 16.05.2013

   Oznámenie o zmene č. 02 zo dňa 20.08.2013

   Oznámenie o zmene č. 03 zo dňa 20.08.2013

   Oznámenie o zmene č. 04 zo dňa 31.10.2013 - NOVÉ!!!

   Oznámenie o zmene č. 05 zo dňa 31.10.2013 - NOVÉ!!!


publikované: 30. augusta 2013
zobrazené: 2092 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008