Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je sobota, 17. apríla 2021, meniny má Rudolf
www.malohont.sk

Výzva č. 16/PRV/MAS 16

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":

 

Výzva č. 16/PRV/MAS 16

opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam


v termíne od 30.08.2013 do 22.11.2013

 

Oprávnení koneční prijímatelia  -  predkladatelia projektov:

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

Rozpočet vyhlásenej výzvy: 157 216,93 EUR


Bližšie informácie k výzve Vám poskytneme v Kancelárii MAS (Sama Vozára 154, Hrachovo). Termín konzultácie Vám odporúčame dohodnúť si vopred na tel.č. 047/5695 533 alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Miroslava Kubaliaková - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

________________________________________________________________________

 

NA STIAHNUTIE:


Výzva:

Výzva č. 16/PRV/MAS 16


Formulár:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) - opatrenie 3.1

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované cez os 4 LEADER

Príloha č. 1 k ŽoNFP pre opatrenie 3.1 - Projekt realizácie

Príloha č. 2 k ŽoNFP - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmu

Zoznam povinných príloh k ŽoNFP k verejnému obstarávaniu - učinný od 01.10.2013

 

Ostatné dokumenty:

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER - verzia 1.13

   Príloha č. 3 k Usmerneniu

   Príloha č. 4 k Usmerneniu

   Príloha č. 6 k Usmerneniu (so sledovaním zmien)

   Príloha č. 17 k Usmerneniu

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 1

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 2

   Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa

   Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa - verzia č. 2

   Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa k verzii č. 1 a 2

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT (ISRU)

   Prílohy č. 1, 3, 4 a 5 k ISRU

   Dodatok č. 1 k ISRU

   Dodatok č. 2 k ISRU

   Dodatok č. 3 k ISRU

   Dodatok č. 4 k ISRU

   Dodatok č. 5 k ISRU

   Dodatok č. 7 k ISRU

   Dodatok č. 8 k ISRU

   Dodatok č. 9 k ISRU 

   Oznámenie o zmene č. 01 zo dňa 16.05.2013

   Oznámenie o zmene č. 02 zo dňa 20.08.2013

   Oznámenie o zmene č. 03 zo dňa 20.08.2013

Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností (opatrenie 5.3.3.1 Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013) implementované prostredníctvom osi 4 LEADER v znení Dodatku č. 2 (Číslo schémy: X 370/2010)

Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02)
Vzorce na výpočet podniku v ťažkostiach


publikované: 30. augusta 2013
zobrazené: 2226 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008