Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je štvrtok, 4. marca 2021, meniny má Kazimír
www.malohont.sk

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa - subjekt podľa § 7 ods. 1 zákona o VO:

 

Názov: aaa Miestna akčná skupina MALOHONT
Sídlo:
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
IČO:
45016585
Štatutárny zástupca:
Ing. Oľga Maciaková, predsedkyňa MAS
Tel.:
047/5695 533
E-mail:
info@malohont.sk

 

 

 


 


 

 

 

Miestna akčná skupina MALOHONT je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO").

 

_______________________________________________________________________

Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 ods. 9 zákona o VO:

V zmysle § 9 ods. 9 je verejný obstarávateľ povinný zverejniť vo svojom profile zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 EUR (ak nejde o zákazku podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o VO), najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním.

 

Názov zákazky: Služby vo verejnom obstarávaní

Predmet zákazky: Komplexná poradenská činnosť pri procese verejného obstarávania na zadanie zákazky na stavebné práce v zmysle zákona o VO v rámci projektu nadnárodnej spolupráce " Spoločne sme na koni"

Druh zákazky: služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 800 EUR bez DPH

Odoslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky vybraným záujemcom: 11.02.2014

Lehota na predloženie ponúk: 14.02.2014 do 12.00 hod.

Zverejnenie v profile: 11.02.2014


Názov zákazky: Koordinácia projektu spolupráce

Predmet zákazky: Koordináca projektu národnej spolupráce "Regionálne značenie miestnych produktov v regióne Malohont a Hont"

Druh zákazky: služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500 EUR bez DPH

Odoslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky vybraným záujemcom: 09.12.2013

Lehota na predloženie ponúk: 20.12.2013 do 12.00 hod.

Zverejnenie v profile: 16.12.2013

 

_______________________________________________________________________

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania:


Názov zákazky: Služby vo verejnom obstarávaní
Víťazný uchádzač: Ing. Jaroslav Spaček

Celková cena zákazky (s DPH): 1 500 EUR

Plánovaný termín podpisu mandátnej zmluvy: 14.03.2014

 

Názov zákazky: Koordinácia projektu spolupráce
Víťazný uchádzač: Ing. Miroslava Vargová

Celková cena zákazky (s DPH): 1 500 EUR

Plánovaný termín podpisu mandátnej zmluvy: 02.01.2014


publikované: 28. augusta 2013
zobrazené: 22945 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008