Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je štvrtok, 4. marca 2021, meniny má Kazimír
www.malohont.sk

Archív výzvy č. 13/PRV/MAS 16

Oznámenie MAS MALOHONT č. 07 zo dňa 11.04.2013


Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje konečným prijímateľom - predkladateľom projektov, že predĺžila termín na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci výzvy č. 13/PRV/MAS 16 do 20.06.2013.

Miestna akčná skupina MALOHONT prijíma ŽoNFP (projekty) na adrese: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, a to v pracovných dňoch od 20.02.2013 do 20.06.2013 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

 

MAS MALOHONT zároveň vykonala zmeny podmienok poskytnutia podpory v súvislosti so zmenami týchto podmienok vo zverejnenom Usmernení, účinnom od 13.03.2013 a jeho prílohách.

 

Aktuálne znenie výzvy na stiahnutie:

Výzva č. 13/PRV/MAS 16

 

 

Oznámenie MAS MALOHONT č. 06 zo dňa 28.03.2013

 

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje konečným prijímateľom - predkladateľom projektov, že na základe oznámenia PPA č. 73 zo dňa 08.03.2013, oznámenia PPA č. 74 zo dňa 08.03.2013 a oznámenia PPA č. 76 zo dňa 27.03.2013 zverejnila nasledovné dokumenty, účinné od 13.03.2013:

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia 1.13

Príloha č. 3 k Usmerneniu

Príloha č. 6 k Usmerneniu (so sledovaním zmien)

Príloha č. 17 k Usmerneniu

Dodatok č. 9 k ISRU

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.2 - časť A

Príloha č. 1 k ŽoNFP pre opatrenie 3.2A - Projekt realizácie

Príloha č. 2 k ŽoNFP pre opatrenie 3.2A - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmu

Príloha č. 3 k ŽoNFP pre opatrenie 3.2A - Čestné vyhlásenie k celkovej pomoci de minimis

Pôvodné dokumenty boli nahradené aktuálnymi.

 

 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":

 

Výzva č. 13/PRV/MAS 16

opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A

 

v termíne od 20.02.2013 do 22.04.2013 20.06.2013

 

Oprávnení koneční prijímatelia  -  predkladatelia projektov:

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

Rozpočet vyhlásenej výzvy: 164 394,69 EUR


Bližšie informácie k výzvam Vám poskytneme v Kancelárii MAS (Sama Vozára 154, Hrachovo). Termín konzultácie Vám odporúčame dohodnúť si vopred na tel.č. 047/5695 533 alebo na nižšie uvedených kontaktoch.


Kontaktné osoby:

Ing. Miroslava Kubaliaková - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Elena Kubaliaková - 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Mgr. Stanislava Zvarova - 0904 875369, info@malohont.sk

 

Na stiahnutie:


Výzva:

Výzva č. 13/PRV/MAS 16


Formulár:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.2 - časť A NOVÉ !!!

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované cez os 4 Leader

Príloha č. 1 k ŽoNFP pre opatrenie 3.2A - Projekt realizácie NOVÉ !!!

Príloha č. 2 k ŽoNFP pre opatrenie 3.2A - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmu NOVÉ !!!

Príloha č. 3 k ŽoNFP pre opatrenie 3.2A - Čestné vyhlásenie k celkovej pomoci de minimis NOVÉ !!!

 

Ostatné dokumenty:

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia 1.13 NOVÉ !!!

   Príloha č. 3 k Usmerneniu NOVÉ !!!

   Príloha č. 4 k Usmerneniu

   Príloha č. 6 k Usmerneniu (so sledovaním zmien) NOVÉ !!!

   Príloha č. 17 k Usmerneniu NOVÉ !!!

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 1

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 2

   Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa

   Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa - verzia č. 2

   Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa k verzii č. 1 a 2

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT (ISRU)

   Prílohy č. 1, 3, 4 a 5 k ISRU

   Dodatok č. 1 k ISRU

   Dodatok č. 2 k ISRU

   Dodatok č. 3 k ISRU

   Dodatok č. 4 k ISRU

   Dodatok č. 5 k ISRU

   Dodatok č. 7 k ISRU

   Dodatok č. 8 k ISRU

   Dodatok č. 9 k ISRU NOVÉ !!!

Schéma minimálnej pomoci pre opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013) implementované prostredníctvom osi 4 Leader v znení Dodatku č. 2
Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02)
Vzorce na výpočet podniku v ťažkostiach


publikované: 20. februára 2013
zobrazené: 4782 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008