Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je štvrtok, 4. marca 2021, meniny má Kazimír
www.malohont.sk

Štruktúra MAS

Orgánmi občianskeho združenia MAS MALOHONT sú:

 

Najvyšší orgán: Zhromaždenie členov MAS
Výkonný orgán: Výbor MAS
Kontrolný orgán: Dozorná rada
Výberová komisia: Výberová komisia MAS
Monitorovací výbor: Monitorovací výbor MAS
Štatutárny orgán: Predseda/Podpredseda

 

 

Zhromaždenie členov MAS (najvyšší orgán) tvoria všetci členovia občianskeho združenia MAS MALOHONT. Členom sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t.j. má trvalé bydlisko, prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS.

Prví členovia Výboru MAS a Dozornej rady boli zvolení Zhromaždením členov MAS na ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 16. mája 2007 v Hrachove.

Súčasné zloženie Výboru MAS a Dozornej rady bolo zvolené 09. mája 2016 v Klenovci na Ráztočnom so začiatkom funkčného obdobia od 16. mája 2016.


Výbor MAS (výkonný orgán) má 11 členov, z ktorých v súčasnoti 36 % tvoria zástupcovia verejného sektoru a 64 % zástupcovia súkromného a občianskeho sektoru:

 

názov člena:

zástupca v MAS:

sektor:
Mesto Hnúšťa
Ing. Oľga Maciaková
verejný
Obec Hrachovo
Ondrej Knechta verejný
Obec Hrušovo
Ing. Ján Sklenár
verejný
Obec Ožďany
Ing. Adrian Barto
verejný
KEĽO A SYNOVIA s.r.o. Veľké Teriakovce Ing. Norbert Keľo súkromný
Marta Gortová Dražice (szčo) Marta Gortová súkromný
Mestská investičná spoločnosť s.r.o. Hnúšťa Ing. Miroslav Porubiak súkromný
Občianske združenie BÁNE Potok Martina Hiblerová občiansky
Slovenský zväz chovateľov - ZO Čerenčany Miloš Očenáš
občiansky
Občianske združenie RODON Klenovec Mgr. Stanislava Zvarová občiansky
Mgr. Štefan Horváth Hnúšťa (fyzická osoba) Mgr. Štefan Horváth občiansky

 

Dozorná rada (kontrolný orgán) má 3 členov, z ktorých v súčasnosti 33 % tvoria zástupcovia verejného sektoru a 67 % zástupcovia súkromného a občianskeho sektoru:

 

názov člena: zástupca v MAS: sektor:
Obec Čerenčany
Mgr. Zuzana Študencová
verejný
Elena Bútorová Klenovec (SHR) Elena Bútorová
súkromný
o.z. Striežovské zvony Striežovce
Želmíra Lisičanová        
občiansky

 

Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami MAS, ktorých si naposledy v roku 2016 zvolil Výbor MAS na svojom zasadnutí v Klenovci:

 

funkcia: meno: sektor:
Predsedníčka Ing. Oľga Maciaková
verejný
Podpredseda Ing. Norbert Keľo
súkromný

 

Výberová komisia MAS (výberová komisia) má min. 3 členov, ktorých volí Výbor MAS z kandidátov navrhnutých Zhromaždením členov MAS. Pre každú výzvu na predkladanie projektov bude zvolená nová výberová komisia, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať.


Monitorovací výbor MAS (monitorovací výbor) má 3 členov, z ktorých v súčasnosti 33 % tvoria zástupcovia verejného sektoru a 67 % zástupcovia súkromného a občianskeho sektoru:

 

názov člena (resp. mimo územia MAS): zástupca v MAS: sektor:
Obec Teplý Vrch Jana Janšová
verejný
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE Hnúšťa (szčo)
Mgr. Grigorij Šamin 
súkromný
mimo územia MAS (Rimavská Sobota)
Mgr. Jana Kostolná
občiansky

Pozn.: Člen Monitorovacieho výboru MAS nemusí byť členom združenia a nemusí pôsobiť (t.j. mať trvalý, príp. prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS.

 

Na stiahnutie:

Schéma organizačnej štruktúry MAS


publikované: 29. decembra 2008
zobrazené: 31793 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008