Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je sobota, 17. apríla 2021, meniny má Rudolf
www.malohont.sk

Archív výzvy č. 7/PRV/MAS 16 a č. 8/PRV/MAS 16

Oznámenie MAS MALOHONT č. 5 z 26.10.2011

 

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje konečným prijímateľom - predkladateľom projektov, že predĺžila termín na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci výziev č. 7/PRV/MAS 16 a 8/PRV/MAS 16 do 14.12.2011.
Miestna akčná skupina MALOHONT prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, a to v pracovných dňoch od 24.11.2011 do 14.12.2011 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.


 

MAS MALOHONT zároveň vykonala zmenu niektorých informácií zverejnených vo výzve na predkladanie projektov - nápravu v miere spolufinancovania projektov. Miera spolufinancovania projektov je 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie integrovanej stratégie rozvoja územia "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":

 

Výzva č. 7/PRV/MAS 16

opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidicke obyvateľstvo


Výzva č. 8/PRV/MAS 16

opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí


v termíne od 14.09.2011 do 14.11.2011

Termín vyhlásenia výzvy je predĺžený do 14.12.2011.


Oprávnenení koneční prijímatelia  -  predkladatelia projektov:
obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT, ktoré sú pólmi rastu alebo mimo pólov rastu: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce


Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 6 638,78 EUR

maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 66 387,84 EUR

maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100 % (80 % EÚ, 20 % SR)


Bližšie informácie k výzvam Vám poskytneme v Kancelárii MAS (Sama Vozára 154, Hrachovo) - tel.č. 047/5695 533

Kontaktné osoby:

Ing. Miroslava Kubaliaková - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Elena Kubaliaková - 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Mgr. Stanislava Zvarova - 0904 875369, info@malohont.sk

 

Na stiahnutie:


Výzvy: NOVÉ !!!

Výzva č. 7/PRV/MAS 16 - platná od 26.10.2011 (zmeny sú vyznačené červenou)

Výzva č. 7/PRV/MAS 16 

Výzva č. 8/PRV/MAS 16 - platná od 26.10.2011 (zmeny sú vyznačené červenou)

Výzva č. 8/PRV/MAS 16


Formuláre:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.4.1

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.4.2

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 (obce)


Ostatné dokumenty - spoločné pre obidve výzvy:

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia 1.9

   Príloha č. 3 k Usmerneniu

   Príloha č. 4 k Usmerneniu

   Príloha č. 6 k Usmerneniu

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 1

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 - verzia č. 2

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT (ISRU)

   Prílohy č. 1, 3, 4 a 5 k ISRU

   Dodatok č. 1 k ISRU

   Dodatok č. 2 k ISRU

   Dodatok č. 3 k ISRU

   Dodatok č. 4 k ISRU

   Dodatok č. 5 k ISRU


publikované: 14. septembra 2011
zobrazené: 5240 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008