Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je piatok, 26. februára 2021, meniny má Viktor
www.malohont.sk

Archív výzvy č. 6/PRV/MAS/16

POZOR!!! Oznámenie MAS MALOHONT č. 4 zo dňa 17.06.2011

 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie integrovanej stratégie rozvoja územia "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":

 

Výzva č. 6/PRV/MAS/16 NOVÉ !!!

opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A

 

v termíne od 11.05.2011 do 11.07.2011

 

Oprávnení koneční prijímatelia  -  predkladatelia projektov:

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

Bližšie informácie k výzvam Vám poskytneme v Kancelárii MAS (Sama Vozára 154, Hrachovo). Termín konzultácie Vám odporúčame dohodnúť si vopred na tel.č. 047/5695 533 alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Kontaktné osoby:

Ing. Miroslava Kubaliaková - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Elena Kubaliaková - 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Mgr. Stanislava Zvarová - 0904 875 369, info@malohont.sk

 

Na stiahnutie:

 

Výzva:

Výzva č. 6/PRV/MAS/16 NOVÉ !!!

 

Formulár:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.2 - časť A NOVÉ !!!

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3

 

Ostatné dokumenty:

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia 1.9 NOVÉ !!!

   Príloha č. 3 k Usmerneniu

   Príloha č. 4 k Usmerneniu

   Príloha č. 6 k Usmerneniu NOVÉ !!!

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013, verzia č. 1

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013, verzia č. 2

   Dodatok č. 1 k Príručke

Schéma minimálnej pomoci pre opatrenie 3.2 - A

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT (ISRU)

   Prílohy k ISRU (prílohy č. 1, 3, 4, 5)

   Dodatok č. 1 k ISRU

   Dodatok č. 2 k ISRU

   Dodatok č. 3 k ISRU

   Dodatok č. 4 k ISRU

   Dodatok č. 5 k ISRU


publikované: 11. mája 2011
zobrazené: 4905 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008