Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je sobota, 17. apríla 2021, meniny má Rudolf
www.malohont.sk

Archív výzvy č.3/PRV/MAS/16

Oznámenie MAS MALOHONT č. 2 z 8.6.2010

 

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje konečným prijímateľom - predkladateľom projektov, že predĺžila termín na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci výzvy č. 3/PRV/MAS/16 do 20.07.2010.

Miestna akčná skupina MALOHONT prijíma ŽoNFP (projekt) na adrese: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, a to v pracovných dňoch od 01.06.2010 do 20.07.2010 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.

 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie integrovanej stratégie rozvoja územia "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":


Výzva č. 3/PRV/MAS/16

opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A

 

v termíne od 22.04.2010 do 21.06.2010

Termín vyhlásenia výzvy je predĺžený do 20.07.2010.


Oprávnení koneční prijímatelia  -  predkladatelia projektov:

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

Bližšie informácie k výzvam Vám poskytneme v Kancelárii MAS (Sama Vozára 154, Hrachovo) - tel.č. 047/5695 533

 

Kontaktné osoby:

Bc. Miroslava Kubaliaková - 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Elena Kubaliaková - 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

 

 

Na stiahnutie:

 

NOVÉ:

   Úplné znenie vyhlášky č. 277/2008 Z.z.

   Znenie (text) vyhlášky

   Klasifikačné znaky ubytovania v súkromí

   Klasifikačné znaky kempingov

   Zoznam fakultatívnych znakov a ich hodnota

 

Výzva:

Výzva č. 3/PRV/MAS/16

Výzva č. 3/PRV/MAS/16 s predĺženým termínom NOVÉ !!!


Formulár:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.2 - časť A

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 NOVÉ !!! (vymenený súbor a nahradený novým)

 

Ostatné dokumenty:

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia 1.6

   Príloha č. 3 k Usmerneniu 

   Príloha č. 4 k Usmerneniu

   Príloha č. 6 k Usmerneniu

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013, verzia č. 1

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013, verzia č. 2

   Dodatok č. 1 k Príručke, verzia č. 1

   Dodatok č. 1 k Príručke, verzia č. 2

   Dodatok č. 2 k Príručke

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT (ISRU)

   Prílohy k ISRU (prílohy č. 1, 3, 4, 5)

   Dodatok č. 1 k ISRU

   Dodatok č. 2 k ISRU

   Dodatok č. 3 k ISRU

   Dodatok č. 4 k ISRU


publikované: 22. apríla 2010
zobrazené: 5171 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008