Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je nedeľa, 25. februára 2018, meniny má Frederik(a)
www.malohont.sk

Archív výzvy č.1/PRV/MAS/16 a č.2/PRV/MAS/16

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie integrovanej stratégie rozvoja územia "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":


Výzva č. 1/PRV/MAS/16

opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidicke obyvateľstvo

 

Výzva č. 2/PRV/MAS/16

opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí


v termíne od 18.12.2009 do 15.02.2010


Oprávnenení koneční prijímatelia  -  predkladatelia projektov:
obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT, ktoré sú pólmi rastu alebo mimo pólov rastu: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 6 638,78 EUR

maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 66 387,84 EUR

maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100 % (80 % EÚ, 20 % SR)

 

Bližšie informácie k výzvam Vám poskytneme v Kancelárii MAS (Sama Vozára 154, Hrachovo) - tel.č. 047/5695 533

Kontaktné osoby:

Bc. Miroslava Kubaliaková - 0903 772453, mirkakubka@ozveny.sk

Elena Kubaliaková - 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Bc. Stanislava Zvarova - 0904 875369

 

Na stiahnutie:

 

Výzvy:

Výzva č. 1/PRV/MAS/16

Výzva č. 2/PRV/MAS/16


Formuláre:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.4.1

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.4.2

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3

 

Ostatné dokumenty - spoločné pre obidve výzvy:

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia 1.5 NOVÉ!!!

   Príloha č. 3 k Usmerneniu - verzia 1.5 NOVÉ !!!

   Príloha č. 4 k Usmerneniu

   Príloha č. 6 k Usmerneniu - verzia 1.5 NOVÉ!!!

Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013 verzia č. 2

   Dodatok č. 1 k Príručke

   Dodatok č. 2 k Príručke - so zmenami

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT (ISRU)

   Prílohy k ISRU

   Dodatok č. 1 k ISRU

   Dodatok č. 2 k ISRU - so zmenami


publikované: 18. decembra 2009
zobrazené: 3938 krát

Krátke novinky

2. februára 2018 o 08:59

Upozorňujeme záujemcov o členstvo v MAS, že od 01.01.2018 sme vykonali zmeny vo formulári prihlášky - jej aktuálnu verziu nájdete TU.

30. januára 2018 o 13:02

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na FEBRUÁR 2018 - nájdete ho TU.

5. januára 2018 o 16:02

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na JANUÁR 2018 - nájdete ho TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008