Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je sobota, 17. apríla 2021, meniny má Rudolf
www.malohont.sk

Stratégia rozvoja územia

Čo je Integrovaná stratégia rozvoja územia (ISRÚ)?

Stratégia rozvoja územia je komplexný dokument - písomné vyjadrenie toho, čo v území máme, aké problémy máme a čo konkrétne chceme urobiť pre zlepšenie súčasného stavu. Okrem toho je v nej popísané aj to, ako to chceme urobiť a kto to bude robiť, aby plány neostali len na papieri. Integrovanou robí stratégiu to, že nerieši problémy sektoro, t.j. osobitne, ale zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území MAS a do procesu rozvoja územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov pôsobiacich v území.


Naša stratégia

Zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru v našej MAS si určili a podrobne rozpracovali oblasti (priority), na ktoré sa chceme v najbližších rokoch spoločne aj individuálne zamerať:


Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 2009 - 2015:
Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme
 
Strategický cieľ:

Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont,

čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov

 
Priorita 1: Podpora zamestnanosti
Špecifický cieľ 1: Podporiť tvorbu a udržanie pracovných príležitostí u miestnych
  subjektov
Priorita 2: Rozvoj cestovného ruchu
Špecifický cieľ 2: Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím
  a zhodnotením daností regiónu
Priorita 3: Obnova a rozvoj obcí
Špecifický cieľ 3: Zlepšiť základné služby a vzhľad obcí
Priorita 4: Aktivizácia občanov
Špecifický cieľ 4: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň a participáciu obyvateľov na rozvoji
  života v území
Priorita 5: Partnerstvo a spolupráca
Špecifický cieľ 5: Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území regiónu
  a posilniť spoluprácu na reginálnej, národnej a medzinárodnej
  úrovni

 

Jednotlivé priority sme rozpracovali do konkrétnych aktivít, z ktorých  sme si v súlade s podmienkami Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 vybrali tie, ktoré budeme podporovať prostredníctvom osi 4 Leader. Ich zoznam nájdete TU.

 

Integrovaná stratégia rozvoja územia našej MAS bola spracovaná na základe výstupov pracovných stretnutí a aktivít, ktoré sme realizovali v rokoch 2005 - 2008. Je výsledkom tímovej práce členov MAS, aktívnych občanov, starostov a podnikateľov pod vedením miestnych manažérok a odborníčok.

Viac o spracovaní stratégie sa dočítate TU.

 

Na stiahnutie:

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS

Príloha č. 1, 3, 4 a 5 k stratégii

Dodatok č. 1 k stratégii (bez prilohy 8 a 12)

Dodatok č. 2 k stratégii

Dodatok č. 3 k stratégii (bez prilohy 12)

Dodatok č. 4 k stratégii

Dodatok č. 5 k stratégii

Dodatok č. 7 k stratégii (bez prilohy 12)

Dodatok č. 8 k stratégii (bez prilohy 12)

Dodatok č. 9 k stratégii (bez prilohy 8 a 12)

Dodatok č. 10 k stratégii (bez príloh 2,6 a 8)

Dodatok č. 11 k stratégii

Oznámenie o zmene č. 01 zo dňa 16.05.2013

Oznámenie o zmene č. 02 zo dňa 20.08.2013

Oznámenie o zmene č. 03 zo dňa 20.08.2013

Oznámenie o zmene č. 04 zo dňa 31.10.2013

Oznámenie o zmene č. 05 zo dňa 31.10.2013

Oznámenie o zmene č. 06 zo dňa 17.04.2014

Oznámenie o zmene č. 07 zo dňa 05.05.2014

Oznámenie o zmene č. 08 zo dňa 14.08.2014


publikované: 31. decembra 2008
zobrazené: 31766 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008