Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je sobota, 17. apríla 2021, meniny má Rudolf
www.malohont.sk

Výzva č. 05/GP/MAS/2020 - uzavretá

PRE ROZVOJ MALÝCH OBCÍ

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020

 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje dňa 10.09.2020 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenia:

1.1.1, 1.1.2, 1.2.3 a 3.1.2

 

Cieľ grantového programu:

Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu regiónu Malohont pre miestnych obyvateľov i návštevníkov prostredníctvom podpory aktivít verejného a občianskeho sektora s dôrazom na podporu rozvoja malých obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT.

 

Oblasti podpory:

Oprávnení žiadatelia:

Minimálna výška podpory na 1 projekt: 1 000,00 €

Maximálna výška podpory na 1 projekt: 3 500,00 €

Maximálna výška podpory pre víťaza súťaže: 500,00 €

Min. miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov: 5 %

 

Rozpočet na výzvu č. 05/GP/MAS/2020: 15 000,00 €

 

Termín uzávierky prijímania projektov: 09.10.2020 o 16:00 hod.

 

Spôsob predkladania projektov:

Na stiahnutie:

Výzva č. 05/GP/MAS/2020

Prílohy výzvy:

1. Podmienky výzvy č. 05/GP/MAS/2020
2. Formulár projektu
3. Stanovisko obce

Informácie a konzultácie k príprave projektov:

Konzultácie sú povinné pre každého žiadateľa a budú poskytované osobne, mailom alebo telefonicky do 30.09.2020 počas pracovných dní v čase od 10:00 do 16:00 hod. Pri osobnej konzultácii je potrebné vopred si dohodnúť termín a čas konzultácie.

 

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020

je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahnutých do územia MAS:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce


publikované: 10. septembra 2020
zobrazené: 1910 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008