Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je štvrtok, 1. októbra 2020, meniny má Arnold
www.malohont.sk

História prístupu LEADER

LEADER I (1991 - 1993)

Prvýkrát bol spustený v roku 1991 ako jedna z iniciatív Spoločenstva financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorej cieľom bolo zlepšiť rozvojový potenciál vidieckych oblastí na základe miestnej iniciatívy a zručností.

Vznikol ako reakcia na rôzne prístupy k rozvoju vidieka uplatňované do začiatku deväťdesiatych rokov, ktoré boli typicky sektorové, orientované prevažne na poľnohospodárstvo s rozhodovaním na národnej alebo regionálnej úrovni.

Išlo o prvý významný experiment EÚ v oblasti endogénneho rozvoja vidieka založeného na prístupe zdola - nahor, ktorý sa orientoval skôr na územie ako sektory a do procesu rozhodovania o jeho rozvoji aktívne zapájal miestne komunity. Zapojilo sa do neho 217 miestnych akčných skupín v rámci EÚ15.

LEADER I bol zameraný najmä na mobilizáciu, animácie, ako aj na vytvorenie stratégií miestneho rozvoja a miestnych akčných skupín ako partnerstiev, ktoré získali k dispozícii balík financií a pomerne voľnú ruku pri rozhodovaní o ich využití, čo bolo najvýraznejším inovačným prvkom tejto iniciatívy.

Väčšina projektov podporených v tomto období sa týkala vidieckej turistiky,  výroby poľnohospodárskych produktov a ich uvádzanie na trh, malých a stredných podnikov, remesiel a miestnych služieb.

 

LEADER II (1994 - 1999)

V tomto období boli definované charakteristické prvky prístupu Leader a podporované boli hlavne inovatívne projekty, spolupráca a sieťovanie medzi MAS. Dokopy bolo podporených 906 MAS a ďalších 92 kolektívnych orgánov v EU15.

Táto fáza bola hodnotená ako veľmi úspešná najmä z pohľadu tvorby pracovných miest na vidieku, vzniku nových produktov a služieb.

 

LEADER+ (2000 - 2006)

Aj v tejto fáze bola podporovaná spolupráca a sieťovanie medzi územiami MAS, špecifikom sa však stali integrované stratégie, ktoré mohli byť zamerané na niektoré zo 4 prioritných oblastí:

- najlepšie využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov

- zvyšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach

- pridávanie hodnoty miestnym produktom, využívanie nových technológií

- know-how na podporu konkurencieschopnosti výrobkov a služieb

Iniciatívu LEADER+ implementovalo 893 MAS v rámci EU15, ku ktorým v rokoch 2004 - 2006 pribudlo ďalších 281 MAS z nových členských krajín. Tie síce nemali možnosť zapojiť sa do iniciatívy v tomto období, avšak mohli realizovať podobné opatrenia v rámci svojich operačných programov, čo využilo 6 nových členských štátov, a to Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko.


Aj vďaka dosiahnutým výsledkom je prístup Leader od roku 2007 začlenený do politiky rozvoja vidieka EÚ už nie ako samostatný program, ale ako súčasť národných programov rozvoja vidieka.


pridané: 28. októbra 2009, zobrazené: 5643 krát

- späť -
Krátke novinky

25. septembra 2020 o 16:54

7. mája 2020 o 15:31

NOVÉ: Aktualizovali sme Harmonogram výziev na rok 2020 - nájdete ho TU.

10. januára 2020 o 11:13

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na JANUÁR - FEBRUÁR 2020 - nájdete ho TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008