Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je nedeľa, 25. februára 2018, meniny má Frederik(a)
www.malohont.sk

Príprava regiónu MALOHONT na Leader

Cieľom aktivít projektu bolo pripraviť MAS MALOHONT na uchádzanie sa o podporu z osi 4 Leader PRV v rámci 1. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia.

 

V rámci projektu sme zrealizovali tri skupiny aktivít:

 

1. Dopracovanie návrhovej a implementačnej časti stratégie rozvoja

Výstupy z uvedených aktivít sú výsledkom tímovej práce členov MAS a pracovných skupín, ktoré slúžili ako podklady a boli zapracované do stratégie rozvoja spracovateľským tímom - miestnymi manažérkami.

Členovia MAS a pracovné skupiny pracovali na týchto výstupoch na 4 spoločných pracovných stretnutiach zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru.

 

2. Spracovanie stratégie rozvoja územia do záväznej osnovy stratégie

 

Audit zdrojov, analýzy, návrhovú a implemetačnú časť spracovali a doplnili miestne manažérky do záväznej osnovy stratégie spolu s ďalšími informáciami týkajúcimi sa vytvorenia partnerstva, skúseností, organizačnej štruktúry MAS, plánu publicity a pod.

Súčasťou Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS bolo aj 13 povinných príloh a ďalšie 4 nepovinné prílohy, z ktorých prevažnú časť tvorili zápisy a prezenčné listiny z procesu tvorby partnerstva a prípravy stratégie.

Celková dokumentácia stratégie rozvoja pozostávala z nasledovných častí:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - 8 strán

Integrovaníá stratégia rozvoja územia - 130 strán

Povinné prílohy - cca 350 strán

Nepovinné prílohy - cca 250 strán

 

3. Informačné aktivity pre miestne subjekty

Projekt bol podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom, 2008.

Realizátor projektu: o.z. Miestna akčná skupina MALOHONT

 

  SKK EUR
Výška podpory z BBSK: 255 000,00 8 464,45
Spolufinancovanie MAS: 152 000,00 5 045,48
Spolu 407 000,00 13 509,93


pridané: 31. decembra 2008, zobrazené: 3573 krát

- späť -
Krátke novinky

2. februára 2018 o 08:59

Upozorňujeme záujemcov o členstvo v MAS, že od 01.01.2018 sme vykonali zmeny vo formulári prihlášky - jej aktuálnu verziu nájdete TU.

30. januára 2018 o 13:02

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na FEBRUÁR 2018 - nájdete ho TU.

5. januára 2018 o 16:02

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na JANUÁR 2018 - nájdete ho TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008