Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je piatok, 19. apríla 2019, meniny má Jela
www.malohont.sk

Seminár Marketingové nástroje pre úspešné podnikanie

Potrebujete naštartovať svoje podnikanie, alebo zvýšiť obrat a povedomie o vašej značke? Na posunutie svojho biznisu vpred však musíte nájsť správny marketingový nástroj! Nepodceňujte marketingovú stratégiu svojej firmy a naučte sa správne vybrať tú najúčinnejšiu reklamu pre vás.

 

 

Čo sa dozviete?

Kto je Váš lektor?
Mgr. Stanislava Vrbová - vášeň k informačným technológiám a dlhoročná skúsenosť z IT sveta ju nasmerovali k odovzdávaniu svojich znalostí a skúseností druhým. Orientuje sa na školenia zamerané na sociálne siete, online marketing či komunikáciu v angličtine. Pomáha pri nastavovaní marketingových stratégií jednotlivcom i firmám.

Kedy?
29.11.2018
Nepodnikatelia: 13:00 - 16:00 hod.
Podnikatelia: 13:00 - 17:00 hod.


Kde?
Sídlo MAS MALOHONT (Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo)

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program, a podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.


Podmienky:
Účastník musí byť:
a) fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).
alebo
b) podnikateľ:
1. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
2. spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
3. má sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
4. je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Registrujte sa tu:
Nepodnikatelia: https://row.sk/HvoYK
Podnikatelia: https://goo.gl/forms/ca1vkhuufJb2dU6y2
Ukončenie registrácie: 27.11.2018 do 12:00 hod.

Kontakt:
Nepodnikatelia - tím Akceleračného programu: ap.bb@npc.sk
Podnikatelia - tím Rastového programu: rp.bb@npc.sk

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ.


publikované: 14. novembra 2018
prečítané: 306 krát

Krátke novinky

28. marca 2019 o 23:02

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na APRÍL 2019 - nájdete ho TU.

27. februára 2019 o 16:10

Aktualizovali sme pre vás Kalendár podujatí na MAREC 2019 - nájdete ho TU.

10. januára 2019 o 23:45

Aktualizovali sme pre vás podujatia v období fašiangov - nájdete ich TU.


Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008